Podpora akademických LMS riešení

Čo to je?

Podpora akademických LMS je služba pre univerzity, akadémie a vysoké školy, ktoré majú, alebo chcú zaviesť nástroj na riadenie elektronického vzdelávania pre svojich študentov.

Služba sa zameriava na vyplnenie medzier v odbornostiach a realizačných výkonoch, ktoré vznikajú vo vzdelávacej inštitúcii pri spustení takéhoto riešenia. Všetky inštitúcie majú svojich odborníkov, napríklad na IT, na vzdelávanie, na odbornosť, no žiadna nemá pokryté všetky potrebné odbornosti.

Ponúkame preto na výber akúkoľvek kombináciu odborností či realizácií potrebných na prevádzkovanie úspešného a prínosného elektronického vzdelávania. Napríklad ponúkame podporu pri koncepcii, pri výbere riešení, podporu pri prevádzke, pri podpore študentov, pri tvorbe a digitalizácii vzdelávacieho obsahu, pri príprave a vyhodnocovaní testovania študentov, prepojenia LMS s nástrojmi na sledovanie výsledkov študentov a mnoho ďalších.

V skratke, sme niekto, kto Vám pomôže dotiahnuť elearning do úspešného konca.

Pre koho to je?

Naša služba je dostupná pre všetky vzdelávacie ustanovizne bez obmedzení.

Typickými partnermi sú univerzitné IT oddelenia, rektoráty, dekanáty, či priamo osvietení profesori. Naše služby je možné implementovať aj „zhora nadol“ riadené orgánmi inštitúcie, ale aj „zdola nahor“ podnietené potrebou samotných profesorov, či študentských združení.

Ako to funguje?

  1. Zoznámime sa so zadaním a očakávaniami zadávateľa
  2. Zistíme aktuálnu situáciu v danom prostredí
  3. Zorientujeme sa v širších súvislostiach a hľadáme, identifikujeme a zapracujeme systémové riešenia
  4. Nastavíme štruktúru služby a spustíme pilotný projekt
  5. Realizujeme plnú prevádzku v dohodnutých službách

Ako to zaplatíme?

Naše služby sú pozitívne indikované pre najrôznejšie projekty podpory a schémy financovania. Súčasťou prípravy riešení je aj hľadanie možností financovania. Písanie projektov je pre nás samozrejmosťou.

Kto bude pre nás robiť?

K dispozícii budete mať tím skúsených realizátorov, ktorí vo svojich špecializáciách patria medzi špičku v odbore. Jadro nášho tímu pracuje na vzdelávacích projektoch niekoľko dekád. Máme skúsenosti s dopytovými projektami, s národnými projektami, s komunikáciou na úrovni sekcie informatiky MŠVVaŠ SR, ale aj s komerčnými projektami.

Naše služby využíva viac ako 500 000 používateľov v niekoľkých desiatkach projektov a niekoľkých krajinách.

Napíšte nám a staňte sa aj Vy spokojným klientom