Identifikačné údaje o združení

Názov:

„Združenie komunitného vzdelávania VIRTA“ alebo skrátene VIRTA o.z.

Adresy:

Sídlo združenia: Vodárenská 5, 040 01 Košice – Sever

Pobočka Bratislava: Bullova 7, 841 01 Bratislava 42

Pobočka Šaľa: Orechová 11, 927 01 Šaľa

Pobočka Praha: Na Bojišti 14, 120 00 Praha 2

Identifikátory:

IČO: 42111323

DIČ: 2023058334