O združení VIRTA o.z.

Združenie bolo zaregistrované 16.6.2010 po mnohoročnej spolupráci jeho členov. Túto skupinu vzdelávačov, špecialistov na ľudské zdroje a pedagogiku, spája fascinácia možnosťami komunikačných technológií, najmä sociálnych sietí. Práve tu vidíme obrovský priestor pre úplne novú dimenziu vzdelávania komunít.
Formu občianskeho združenia sme zvolili pre otvorenosť, neformálnosť a dynamiku tohto druhu ustanovizne.