Intervencie v exponovaných situáciách

Cieľ: zvládnuť nápor exponovaných a krízových situácií, podpora pracovníkov pri nasadzovaní zmeny, či už technologickej, alebo organizačnej. Hľadanie riešení pre zvládnutie blížiacich sa termínov a cieľov.
Obsah: on-site support, rollout podpora, metodická podpora, distribúcia informácií a znalostí, zber a vyhodnotenie spätnej väzby.
Forma: od osobnej účasti na mieste, cez intenzívne ol-line vzdelávanie až po prácu s názorom v tíme. Portfólio riešení je mimoriadne široké
Výsledok: zvládnutie situácie, splnenie deadline, naplnenie ukazovateľov a úspešný prechod do bežnej prevádzky. Odvrátenie pokút, sankcií a strát, dodržanie