Kooperácia komunít

Cieľ: zvýšiť efektivitu tímov pri dosahovaní svojich cieľov, zdieľanie znalostí a postupov. Umožniť účinnú komunikáciu bez ohľadu na miesto a čas, znížiť náklady na cestovanie a telekomunikáciu.
Obsah: nasadenie, alebo integrácia komunikačných nástrojov do používanej infraštruktúry, inicializácia členov komunity, zmapovanie kľúčových osobností a podpora ich aktivity v komunite. Zber, zápis a kategorizácia informácií a správa vedomostných databáz. Organizovanie a realizácia stretnutí a porád na živo, alebo on-line.
Forma: od správy komunitného portálu, cez aktívnu správu motivácie členov tímu až po tímové mítingy. Portfólio riešení je mimoriadne široké
Výsledok: oživenie komunít, naštartovanie komunikácie mimo osobných stretnutí, výrazné zrýchlenie postupu riešenia úloh tímu, záznam a znovupoužitie znalostí v komunite, zjednodušenie procesu zapracovania nových členov a mnoho ďalších.