Podpora produktivity osôb a tímov

Cieľ: zvýšiť produktivitu osoby alebo skupiny, ktorá na svoju plynulú prácu potrebuje znalosť s ktorou vieme pomôcť

Obsah: pomáhame v momentoch, keď sa práca zasekne, keď vyvstane problém, alebo nejasnosť. Proaktívne dávkujeme vedomosti tak, aby sme dosiahli požadovanú úroveň znalosti osôb. Sledujeme vývoj problémov a hľadáme ideálne a overené riešenia na všetky bežné situácie.

Forma: od intervencií cez telefón, cez prebratie obrazovky až po tímové semináre na riešenie danej témy. Portfólio riešení je mimoriadne široké

Výsledok: zrýchlenie procesov, redukcia osobohodinových nákladov na úlohy, zníženie počtu problémov pri dosahovaní cieľov, zlepšenie vzťahov na pracovisku, podpora motivačných faktorov, spresnenie a identifikácia kompetencií zamestnanca, spresnenie osobných rozvojových cieľov osoby a mnoho ďalších.