Projekty a činnosti VIRTA o.z.

Zo stanov: Združenie rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, a to najmä prevádzkovaním otvoreného portálu na voľné vzdelávanie komunít.

Združenie sa všemožne snaží o praktickú realizáciu metód kooperácie a spôsobov vzdelávania v reálnom živote, v neskreslenom prostredí a so skutočnými výsledkami.

Ide nám o výskum vzdelávania v praxi.

all