Poslanie a ciele VIRTA o.z.

Cieľom združenia voči verejnosti je podporovať vzdelávanie komunít prostredníctvom internetu, podpora využívania sociálnych sietí pri vzdelávaní členov komunít s cieľom zvýšiť ich kvalitu života a podporiť spoločenskú inklúziu osôb alebo komunít s akoukoľvek formou diskriminácie.

Cieľom združenia voči svojim členom je naplniť potreby a zámery členov v oblasti rozvoja odbornosti a metodiky dištančného vzdelávania komunít, metodológie využitia internetu pri podpore sociálnej inklúzie osôb s rôznymi formami obmedzenia uplatnenia v spoločnosti.

Združenie rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, a to najmä prevádzkovaním otvoreného portálu na voľné vzdelávanie komunít.