V čom spočíva šťastie a spokojnosť človeka?

Čo je pre človeka šťastím? Chvíle luxusu za odtrpený rok v práci bez sebauplatnenia? Alebo je šťastie robiť prácu, ktorá nás napĺňa, baví nás a teší? 
Okrem iného, samozrejme.
Fakt ale je, že si u nás mrháme ľuďmi, kompetenciami, spôsobilosťami, talentami….
Viac v infografike o tom, aké priority čakajú Slovensko pri práci s ľudskými zdrojmi nájdete tu: http://www.virtualna-akademia.sk/stream/?p=66

Leave a Reply