Projekt distribúcie Balíčka prežitia pre HR manažérov

Projekt distribúcie Balíčka prežitia pre HR manažérov

Združenie komunitného vzdelávania VIRTA prináša v spolupráci so spoločnosťou VIRTA s.r.o. prinášajú projekt distribúcie Balíčka prežitia pre HR manažérov pre organizácie.

Spoločnosť VIRTA pripravila službu, ktorá umožní manažérom ľudských zdrojov vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša práca z domu, karanténa zamestnancov a obmedzenie sociálneho kontaktu. Primáne ide o technologickú a metodickú podporu manažérov HR.

Po prvotnej komunikácii s organizáciami sme zistili, že mnoho organizácii má pozastavené akékoľvek projekty alebo aktivity z dôvodov obmedzenia rozpočtu.

Práve táto situácia bola podnetom, aby Združenie komunitného vzdelávania prebrala na seba náklady za takúto službu a zabezpečila distribúciu tohto riešenia bez nárokov na rozpočet.

Balíček prežitia je teda dostupný bezodplatne. V bezplatnej verzii síce nie je možné dodržať pôvodné SLA reakcií, no okrem tohto detailu obsahuje všetky vlastnosti a služby plateného balíčka.

Dúfame, že naša iniciatíve pomôže čo najväčšiemu počtu organizácii zvládnuť zmeny, ktoré si na nás prichystala naša príroda.

Za Združenie VIRTA

Andrej Stančík