Nové produkty bude VIRTA spúšťať cez start-up

Viac ako dekádu hľadá VIRTA nové prístupy a riešenia pre vzdelávanie, riadenie vedomostí a pre podporu prichádzajúcich generácií komunít zamestnancov.

Výstupom bádania a výskumu sú služby a riešenia, ktoré sú dostupné vo forme produktov. Kým sa však stane vízia produktom, prejde náročným procesom. Tento proces sa s procesmi start-upov nápadne podobá.

VIRTA sa preto rozhodla využiť model start-upov pre dobudovanie svojich produktov so všetkým, čo k tomu patrí. Veríme, že sa tak naše vízie rýchlejšie dostanú do praxe a prinesú vám viac úžitku.

Držte nám palce alebo sa rovno zapojte ?

Váš VIRTAteam

Leave a Reply