Limity pri koncipovaní vzdelávacích programov

Limity pri koncipovaní vzdelávacích programov

Vždy, keď pripravujeme vzdelávací projekt, alebo dlhodobý program, hľadáme vyváženie medzi dvoma faktormi. Prvým faktorom je vízia. Vízia cieľového stavu, alebo dosiahnutej zmeny. Je to dôvod, prečo ideme do každého projektu s nadšením a doťahujeme ho s odhodlaním. Druhým faktorom sú limity. Limity finančné, časové, kultúrne… Je ich samozrejme veľa a každý z nich má svoju váhu a opodstatnenie.
Vo výsledku sa odzrkadlí odhodlanie „sponzora“ procesu vzdelávania, nálada v organizácii aj lojalita zamestnancov. Práve táto „nálada“ a nastavenie ľudí je veľmi silným limitom, s ktorým sa však dá pracovať a dá sa zvládnuť bežnými manažérskymi nástrojmi a osobným nasadením.
Jeden limit je však fatálny, je ťažko ovplyvniteľný a ešte menej predvídateľný. Hovorím o osobných, alebo skôr osobnostných limitoch kľúčových ľudí. Práve títo dokážu vo finále projektu nepochopiteľne a skratovo zvrátiť koncepciu a realizáciu projektu. Dokážu zahodiť kľúčové hodnoty vzdelávacieho procesu z malicherných dôvodov. (Myslím, že sa takéto veci stávajú vo všetkých projektoch)
Teda, za skutočne dobre pripravený vzdelávací projekt považujem taký, ktorý vhodným spôsobom zohľadní všetky štandardné limity, ale odolá aj neočakávaným zásahom zo strany kľúčových osôb a napriek tomu si udrží schopnosť preniesť kľúčovú myšlienku do praxe bežných zamestnancov.

Leave a Reply