Vierka Matejová

vmok

Verím, dúfam a nevzdávam sa, pretože ako inak robiť svoju prácu a žiť život správne?

Už dlhé roky sa venujem informatike a práci s ľuďmi. Organizujem, koordinujem a vzdelávam aj na tých najneočakávanejších miestach. Pri organizácií vzdelávacích projektov som zažila nespočet neuveriteľných situácií, no aj tak ma vždy prekvapí nová a úplne nepochopiteľná situácia. Možno preto ma táto práca tak baví.