Kompetenčné centrá VIRTA

Doména TVORBA vzdelávacieho obsahu

 • Authoring digitálneho obsahu

 • Vizualizácia myšlienok, kontextu a informácií

 • Gamifikácia v mentálnych procesoch

TECHNOLÓGIE pre podporu myslenia a distribúciu vzdelávania

 • Learning management systémy

 • Kontextové vyhľadávanie

 • Mobilné rozhrania

 • Cloudové riešenia

 • Virtualizácia komunikácie

Metodiky RIADENIA procesov

 • Komunitný manažment

 • Vedomostný manažment

 • Kompetenčný manažment a riadenie ľudského kapitálu

 • Metodiky zlepšovania a inovácií

 • Onboarding